Untitled Document
ภาพที่เกี่ยวข้อง
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : บ้านวรรณา มอบเรือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : บ้านวรรณา มอบเรือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพขยาย
ข่าวประชาสัมพันธ์
:: บ้านวรรณา บริจาคเรือช่วยน้ำท่วม 30 ลำ ติดต่อได้ที่บริษัทฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

บ้านจัดสรร นครศรีธรรมราช บ้านวรรณา

บริษัทโกอัน-วรรณา กรุ๊ป จำกัด ได้บริจาคเรือ 30 ลำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคใต้ หน่วยงานหรือท่านใด ที่ต้องการรับบริจาค สามารถติดต่อได้ที่บริษัทฯ โดยติดต่อได้ที่คุณโสพิศ โทรศัพท์ 075-356299 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.


อ่านครั้งที่ 1 เขียนโดย : วรรณชัย 25-04-2554 เวลา 16:56:56 น.

Untitled Document
 
  • เจ้าของโครงการและผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บริษัท โกอัน-วรรณา จำกัด (ทุนจดทะเบียน 100 ล้าน)
  • สำนักงานเลขที่ 59 หมู่ 4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม นางวรรณา เตติรานนท์
  • ที่ตั้งโครงการ ถ.ปากนคร ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
  • โฉนดที่ดินเลขที่ 14845 เนื้อที่โครงการประมาณ 72-3-27 ไร่ ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 3/2549 ใบอนุญาตค้าที่ดิน ฉบับที่ 2/2549
  • พื้นที่สวนสาธารณะประมาณ 3-2-55.3 ไร่
  • ที่ดินโครงการมีภาระผูกพัน
สนับสนุนสินเชื่อโครงการโดย
สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย


ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)
www.kiatnakinbank.com
โครงการหมู่บ้านคุณภาพ
บริหารงานโดย
บริษัท โกอัน-วรรณา กรุ๊ป จำกัด
บริษัทโกอัน-วรรณา กรุ๊ป จำกัด
www.koanwannagroup.com
Designby