Untitled Document
 
คุณภาพชีวิตที่คุณเลือกสรร
เขตทางภายในโครงการกว้าง
ออกแบบทางเข้าหลักเดียว พร้อมแขนกั้นระบบคีย์การ์ด
ระบบ CCTV ตรวจสอบบริเวณทางเข้าออก
สวนกลางโครงการ จุดพักผ่อนของชุมชน
แนวคิดใหม่ ทางเดิน-วิ่ง แวดล้อมสวนรอบโครงการ


Untitled Document
บ้านวรรณา โครงการ 1
 
Untitled Document
 
  • เจ้าของโครงการและผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บริษัท โกอัน-วรรณา จำกัด (ทุนจดทะเบียน 100 ล้าน)
  • สำนักงานเลขที่ 59 หมู่ 4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม นางวรรณา เตติรานนท์
  • ที่ตั้งโครงการ ถ.ปากนคร ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
  • ที่ดินโครงการมีภาระผูกพัน
สนับสนุนสินเชื่อโครงการโดย
สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย


ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)
www.kiatnakinbank.com
โครงการหมู่บ้านคุณภาพ
บริหารงานโดย
บริษัท โกอัน-วรรณา กรุ๊ป จำกัด
บริษัทโกอัน-วรรณา กรุ๊ป จำกัด
www.koanwannagroup.com